5 avril 2017 Heringer Millen Maître d'hôtel

D'Brasserie Heringer Millen sicht en Maître d'hôtel oder Chef de rang vir seng Equippe ze komplétéiren! Hues du schons e besschen Erfahrung am Service an an der Restauratioun an bass interesséiert an engem ganz villsaitegen Restaurant mattzeschaffen, dann bass du bei eis richteg! Menuskaarten schreiwen, d'Waikaart mat neien flotten Wainer komplétéiren, eng villsaiteg Apéritifkaart an eventuell Cocktailkaart erstellen, d'Equippe géréiren, d' Suggestiounen mam Chef beschwätzen, d'Studenten an d'Stagiairen enkadréiren, d'Reservatiounen unhuelen an aktiv am Service mathëlefen, daat sin e puer vun den Erausfuederungen un den Maître d'hôtel. Hei op der Millen schafft eng jonk an dynamesch Equippe déi mir gären vergréisseren géifen:)
Wanns du interesséiert bass, mell dech einfach op info@heringermillen.lu. Mir freën eis dech kennenzeléiren!

Chargement...